Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    
  • 08530 La Garriga (Barcelona)    
  • info@centrecomptable.com    
  • 93.871.55.32

Resum del Reial Decret Llei 3/2014 de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractacióQUI SE’N POT BENEFICIAR

Les Empreses o autònoms que contractin a un nou treballador indefinit entre el 25/02/2014 i el 31/12/2014, amb independència del número de treballadors que ja tingui l’empresa i de l’edat del treballador contractat.
CONDICIONS QUE CAL COMPLIR

Per poder gaudir d’aquest avantatge, l’empresa no pot haver realitzat acomiadaments disciplinaris o per causes objectives declarats improcedents o acomiadaments col·lectius en els 6 mesos anteriors a la data del contracte. A aquests efectes, només es tindran en compte les extincions realitzades a partir del 25/02/2014.
Per poder gaudir d’aquest avantatge, l’empresa ha d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i Hisenda.
L’empresa no pot haver estat sancionada per incompliments de la legislació social en els darrers dos anys.
Cal mantenir el treballador durant 3 anys. En cas d’incomplir aquest requisit el primer any, caldrà retornar el 100% dels imports de la reducció practicada, amb els recàrrecs corresponents. Si s’incompleix el segon any, caldrà retornar el 50% de la reducció. I en cas que sigui durant el tercer any, caldrà retornar el 33% de la reducció.
QUANTIFICACIÓ DE LA REDUCCIÓ

Les empreses només pagaran 100€/mes de contingències comuns durant els primers 24 mesos.
Passats els primers 24 mesos, les empreses de menys de 10 treballadors podran beneficiar-se de 12 mesos addicionals d’una reducció equivalent al 50% a la cotització per contingències comuns.
La contractació ha de suposar la creació neta d’ocupació.
La reducció serà de 75€/mes quan la jornada de treball sigui equivalent al 75% de la jornada d’un treballador a temps complert.
La reducció serà de 50€/mes quan la jornada de treball sigui equivalent al 50% de la jornada d’un treballador a temps complert.
La reducció no afecta a les contingències professionals que es pagaran integrament. Tampoc afecta a les quotes obreres que es descomptaran íntegrament de la nòmina del treballador. Tampoc afecta a les prestac

Més informació:

RDL 3/2014

Més info...

Resum del Reial Decret Llei 3/2014 de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació

Col·laboradors: