Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    
  • 08530 La Garriga (Barcelona)    
  • info@centrecomptable.com    
  • 93.871.55.32

RDL 8/2014El passat 4 de juliol es va aprovar el RDL 8/2014 de mesures urgents per créixer i augmentar la competitivitat i la eficiència. De les diverses coses que modifica el RDL, destaquem aquí les que afecten a l' àmbit tributari. Bàsicament són les següents:

- Amb efectes al dia 1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, queda exempt de tributar en l'IRPF el possible guany patrimonial produït per dacions en pagament o per qualsevol altre procediment d'execució hipotecària que afecti l'habitatge habitual del contribuent.

- Amb efectes al dia 1 de gener de 2014, es poden compensar les rendes negatives generades abans de l’1 de gener de 2015, que provinguin de la transmissió de deute subordinat, participacions preferents o qualsevol altre valor rebut a canvi d’aquests instruments que formen part de la base de l’estalvi, no només amb altres rendes positives de la base de l’estalvi sinó també amb la part de la base general generada en la transmissió d’elements patrimonials.

- Amb efectes al dia 5 de juliol de 2014, els contribuents que realitzin activitats professionals i que durant l’exercici anterior hagin obtingut rendiments derivats de l’activitat inferiors a 15.000€ podran aplicar una retenció reduïda del 15% en comptes del 21% actual. És requisit imprescindible per poder aplicar aquest tipus reduït que els rendiments professionals representin el 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i treball del contribuent.

- Amb efectes al dia 1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, queda exempt de tributar a l'IIVTNU (plusvàlua municipal) la transmissió de l’habitatge habitual mitjançant dació en pagament o com a conseqüència d’un procediment d’execució hipotecària.

Més informació:

Més info...

RDL 8/2014

Col·laboradors: