Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    
  • 08530 La Garriga (Barcelona)    
  • info@centrecomptable.com    
  • 93.871.55.32

Resum de CECOT de la Llei 34/2015El Butlletí Oficial de l'Estat del dimarts 22 de setemebre de 2015 va publicar la Llei 34/2015 de modificació parcial de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària. Des del Servei d'Assessorament de Cecot ens han fet arribar un resum amb les principals novetats que incorpora la Llei i que entren en vigor, la majoria, a partir de la propera setmana.

Hem trobat oportú ajuntar-vos el resum perquè creiem que és prou aclaridor.


Llei General Tributària

El Butlletí Oficial de l’Estat del dimarts 22 de setembre de 2015 va publicar la Llei 34/2015 de modificació parcial de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària en la qual s’aproven determinades mesures amb la finalitat de:

- Reforçar la seguretat jurídica dels obligats tributaris i de l’Administració Tributària.
- Preveure el frau fiscal per la via de complir de forma voluntària les obligacions tributàries.
- Promoure l’eficàcia de l’actuació administrativa en l’aplicació dels tributs, amb el millor aprofitament dels recursos a disposició de l’administració.

A l’espera de què els reglaments reguladors vegin la llum, amb aquesta modificació de la llei s’estableixen una sèrie de mesures que seran d’aplicació el 12 d’octubre en la seva majoria, excepte algunes modificacions que tenen una data d’entrada en vigor diferent i que seran referides expressament en aquesta circular.


Modificacions diverses:

- S’obre la possibilitat de sancionar en els supòsits de conflicte de la norma.
- L’administració podrà comprovar i inspeccionar elements de l’obligació tributària que tinguin el seu origen en períodes prescrits.
- S’interrompen els terminis de prescripció per obligacions tributàries connexes.
- Esdevé obligatori el fet de portar els llibres registre de forma periòdica i per mitjans telemàtics. Aquesta mesura entrarà en vigor l’1 de gener de 2017.
- Caldrà justificar la procedència de les dades amb orígens en operacions realitzades en períodes prescrits.
- A l’últim trime

Més informació:

Més info...

Resum de CECOT de la Llei 34/2015

Col·laboradors: